...
 • Prawo spadkowe
 • Prawo rodzinne
 • Odszkodowania
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Sprawy rozwodowe
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Kontakty z dziećmi
 • Obsługa prawna Spółek Prawa Handlowego, Przedsiębiorców oraz Wspólnot Mieszkaniowych

Błąd medyczny – rys ogólny i definicja

Publikacje
Opublikowane

Szeroki dostęp do świadczeń medycznych spowodował, że pacjenci pozyskali nie tylko świadomość swoich praw, ale również znaczny zasób wiedzy medycznej zdobytej za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu.

W jeszcze szybszym tempie, wzrosła aktywność firm, które zawodowo zajmują się dochodzeniem roszczeń za błędy lekarskie.

Z drugiej zaś strony, normy zasad kodeksu etycznego lekarzy, u podstaw których leży Przysięga Hipokratesa oraz zasada Primum non nocere – „po pierwsze, nie szkodzić”, wymagają od lekarzy dołożenia należytej staranności przy świadczeniu pomocy pacjentowi.

Pojęcie błędu lekarskiego jako postępowania sprzecznego z zasadami wiedzy medycznej przeszło złożoną ewolucję od uznawania nieomylności lekarzy i przekonania, iż pewnych błędów nie da się uniknąć, po odwrócenie postrzegania odpowiedzialności lekarza przez pryzmat istnienia błędu.

Procesy o błędy lekarskie

W procesach o błędy lekarskie sądy badają raczej zachowanie się lekarza, oceniają czy dołożył on należytej staranności w wypełnianiu swoich obowiązków, aniżeli koncentrują się na kategorii błędu. Nie mniej jednak błąd lekarski należy traktować jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej.

W doktrynie i judykaturze dominuje teoria obiektywna błędu. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 01.04.1955 r. (sygn. akt: IV CR 39/54, OSN 1957, poz. 7) wyjaśnił, że „błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym”.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż wraz z rozwojem możliwości diagnostycznych i wiedzy medycznej, błędy lekarskie występują coraz rzadziej, a szkoda której doznaje pacjent, nie jest wynikiem błędu, lecz niedbalstwa w leczeniu albo wszelkich innych uchybień personelu medycznego bądź szpitala [1].

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia wykonywania zawodu lekarza ma przepis art. 4 ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [2] oraz ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [3], które nakładają na lekarza obowiązek wykonywania zawodu, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami sztuki zawodowej oraz z należytą starannością.

Naruszenie takich obowiązków, skutkujące powstaniem szkody u pacjenta, prowadzić będzie do uznania odpowiedzialności lekarza za błąd lekarski. 

Bibliografia

 1. Nesterowicz M. (2013). Prawo medyczne. Toruń, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, s. 229,
 2. ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.).
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek