Czym się zajmujemy?

Kompleksowa

Obsługa prawna

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych w szczególności w zakresie prawa: cywilnego (odszkodowania, umowy, windykacja, nieruchomości, rodzinne, spadkowe), administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego, m.in.:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne na każdym etapie sprawy lub postępowania (porady i konsultacje);
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i handlowych;
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed sądami powszechnymi (pozwów, wniosków, skarg, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych);
 • sporządzanie pism, wniosków, skarg, odwołań i zażaleń do organów administracji i sądów administracyjnych;
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentacja stron przed właściwymi organami administracji;
 • zastępstwo stron przed organami postępowania egzekucyjnego;
 • udział w negocjacjach i mediacjach;
 • rejestracja spółek – przygotowywanie i popieranie wniosków do sądu o rejestrację, kompletowanie załączników do wniosków;
 • obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych – przygotowywanie aktów założycielskich spółek (umowa spółki) oraz przygotowywanie projektów uchwał do przeprowadzania walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał;
 • zmiany w organach spółek – przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian;
 • pomoc prawna przy rejestracji działalności gospodarczej. Wskazany powyżej katalog specjalizacji nie wyczerpuje wszystkich sfer działalności Kancelarii. Pełnej informacji udzielimy Państwu po osobistym kontakcie z Kancelarią.


Wskazany powyżej katalog specjalizacji nie wyczerpuje wszystkich sfer działalności Kancelarii. Pełnej informacji udzielimy Państwu po osobistym kontakcie z Kancelarią.

Kancelaria prawna - Temida

Przede wszystkim Klient

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Soboty w godzinach 9 00 – 20 00. Istnieje możliwość spotkania także w innych godzinach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Świadczymy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii, jak również w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu w zależności od potrzeb, również z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych. Kancelaria zastrzega zmianę umówionego terminu w nagłych, losowych wypadkach.