SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059        

Rozwód, separacja, świadczenia alimentacyjne

 

Rozwody WarszawaZnaczek prawniczy  Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w sprawach rozwodowych oraz związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych.

 

Kancelaria reprezentuje swoich Mocodawców na każdym etapie sprawy, kierując się przede wszystkim interesem Klienta. Już na etapie konsultacji, zwracamy uwagę na wszystkie aspekty faktyczne i prawne dotyczące tej problematyki, w szczególności ustalamy czy zachodzą przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, bądź zgoła odmiennie, w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym występują przesłanki negatywne, tj. przyczyny dla których pomimo rozpadu małżeństwa, sąd odmówi orzeczenia rozwodu.

 

Mając na uwadze negatywne okoliczności towarzyszące postępowaniom w sprawach o rozwód, kładziemy duży nacisk na bardzo dokładne i obszerne omówienie wszystkich kwestii związanych z przedstawionym przez Klienta stanem faktycznym, w oparciu o przepisy prawa i aktualne, wiodące orzecznictwo judykatury, tak aby Klient mógł podjąć właściwą decyzję, rzutującą w przyszłości na sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, podział majątku na skutek orzeczenia rozwodu etc.

 

Występujemy w imieniu naszych Klientów zarówno w prostych sprawach rozwodowych bez orzekania o winie jak również w sprawach, w których rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z winy małżonka. Pomagamy w nawiązaniu mediacji między stronami, jak również doradzamy w podjęciu ostatecznej decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego.

 

Klienci Kancelarii mają wybór między powierzeniem Kancelarii konkretnej czynności procesowej np. sporządzenia pozwu rozwodowego, pozwu o alimenty na rzecz uprawnionej osoby bądź innego, konkretnego pisma procesowego, lub też zleceniem Kancelarii prowadzenia sprawy począwszy od negocjacji z małżonkiem Klienta, przez sporządzenie pozwu wszczynającego postępowanie sądowe w sprawie o rozwód, reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym, kończąc na zastępstwie procesowym w sądzie okręgowym rozpatrującym sprawę o rozwód.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionej osoby (dzieci, małżonka rozwiedzionego, etc.) Oprócz alimentów występujemy o ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem i kontaktów rodziców z nim, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania bądź jego opróżnienie przez jednego z małżonków, podział majątku wspólnego i inne.

 

Świadczymy usługi zarówno w naszej siedzibie na Bemowie jak i w innych dzielnicach Warszawy.

 

© Copyright "JURYSTA" Kancelaria Prawna
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu: Dobre-Strony.pl 
Liczba odwiedzin: 190764 

Kancelaria świadczy usługi za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego.