SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059        
  • JURYSTA
  • » Wspólnoty mieszkaniowe

Obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych

 

Powstanie wspólnot mieszkaniowych w ostatnich latach przybiera powszechnego rozmiaru - czy to w wyniku budowy nowych budynków i sprzedaży poszczególnych lokali, wykupu lokali od innych podmiotów, czy to w wyniku przekształcania spółdzielczych praw do lokali w pełną własność.

Wspólnoty Mieszkaniowe Warszawa

 

Wciąż jednak złożoność spraw i problemów, z jakimi stykają się, na co dzień Wspólnoty Mieszkaniowe na etapach ich tworzenia oraz funkcjonowania, wymagają gruntownej znajomości tej tematyki oraz kompleksowej znajomości przepisów prawa z zakresu własności lokali.

 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jak również występuje w indywidualnych, konkretnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot.

 

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, oferujemy obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych. Oferta współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmuje m.in.: takie czynności jak:

 

  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa;
  • opracowywanie oraz opiniowanie projektów uchwał, regulaminów i statutów Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • windykacja należności od dłużników Wspólnoty Mieszkaniowej (postępowanie przedsądowe, sądowe dochodzenie należności, postępowanie egzekucyjne);
  • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach sądowych oraz monitorowanie ich etapów;
  • stałe i doraźne doradztwo prawne dotyczące spraw Wspólnoty Mieszkaniowej.

W ramach usługi obsługa Wspólnot Mieszkaniowych Klient otrzymuje okresowe zestawienie spraw prowadzonych przez Kancelarię, obejmujące wszystkie zdarzenia związane z czynnościami wykonywanymi w ramach zlecenia.

© Copyright "JURYSTA" Kancelaria Prawna
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu: Dobre-Strony.pl 
Liczba odwiedzin: 194354 

Kancelaria świadczy usługi za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego.