SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059         SPRAWY ROZWODOWE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE, KONTAKTY Z DZIEĆMI, SPRAWY SPADKOWE, TEL. 797-129-059        

Zakres usług

 

 

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych w szczególności w zakresie prawa: cywilnego (odszkodowania, umowy, windykacja, nieruchomości, rodzinne, spadkowe), administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego.

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • doradztwo prawne na każdym etapie sprawy lub postępowania (porady i konsultacje);
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych i handlowych;
 • sporządzanie pism procesowych w postępowaniu przed sądami powszechnymi (pozwów, wniosków, skarg, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych);
 • sporządzanie pism, wniosków, skarg, odwołań i zażaleń do organów administracji i sądów administracyjnych;
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentacja stron przed właściwymi organami administracji;
 • zastępstwo stron przed organami postępowania egzekucyjnego;
 • udział w negocjacjach i mediacjach; 
 • rejestracja spółek – przygotowywanie i popieranie wniosków do sądu o rejestrację, kompletowanie załączników do wniosków;

 

 • obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych – przygotowywanie aktów założycielskich spółek (umowa spółki) oraz przygotowywanie projektów uchwał do przeprowadzania walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, zaskarżanie uchwał; 
 • zmiany w organach spółek – przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu członków zarządu oraz rady nadzorczej, składanie wniosków do sądu o rejestrację zmian;
 • pomoc prawna przy rejestracji działalności gospodarczej.

Wskazany powyżej katalog specjalizacji nie wyczerpuje wszystkich sfer działalności Kancelarii. Pełnej informacji udzielimy Państwu po osobistym kontakcie z Kancelarią.

© Copyright "JURYSTA" Kancelaria Prawna
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu: Dobre-Strony.pl 
Liczba odwiedzin: 190760 

Kancelaria świadczy usługi za zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego oraz gospodarczego.