Roszczenie współwłaściciela o wynagrodzenie za korzystanie przez pozostałych współwłaścicieli z rzeczy wspólnej z naruszeniem przepisu art. 206 KC

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 KC w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 KC.