Kategoria artykułów: Nieruchomości

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – Nieruchomość wspólna, a wielość budynków mieszkalnych

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą przeniesienia przez właściciela nieruchomości (dewelopera) prawa własności pierwszego z lokali, gdyż z tą chwilą dochodzi do powstania współwłasności nieruchomości wspólnej. Zgodnie z art. 6 zd. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. …

Definicja balkonu jako pomieszczenia pomocniczego lokalu w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej

W sprawach związanych z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej, spotykam się z sytuacjami, w których zarządca Wspólnotą Mieszkaniową ma wątpliwości czy kwestie związane z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez odpadające z cokołów balkonu płytki bądź z przeprowadzeniem remontu lub konserwacji balkonu należy …

Balkon lub loggia jako część składowa lokalu w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1992 j.t. dalej – „Ustawa”) nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku …

Powstanie i forma prawna wspólnoty mieszkaniowej w orzecznictwie sądowym

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej następuje z mocy prawa, z chwilą wyodrębnienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu. Ustawodawca nie zawarł jednak w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 ze zm.), …

Roszczenie współwłaściciela o wynagrodzenie za korzystanie przez pozostałych współwłaścicieli z rzeczy wspólnej z naruszeniem przepisu art. 206 KC

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 KC w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 KC.